• วันศุกร์ , 19 มกราคม 2018
Breaking News

สภาพอากาศ และสภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศ (Weather)

โดยพื้นฐานแล้วสภาพอากาศ (Weather) คือ พฤติกรรมหรือการแสดงออกของชั้นบรรยากาศซึ่งเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและกิจกรรมของมนุษย์

ความแตกต่างระหว่างสภาพอากาศ (Weather) และสภาพภูมิอากาศ  (Climate) คือ สภาพอากาศจะอยู่ในขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งโดยมากเมื่อนึกถึงสภาพอากาศเราก็จะนึกถึง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ ฝน ฟ้าใส มีเมฆมาก ทัศนวิสัย ลม และความกดอากาศ  สภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับ นาทีต่อนาที ชั่วโมงต่อชั่วโมง และฤดูกาลต่อฤดูกาล เมื่อนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาทำการเฉลี่ยในช่วงเวลาและสถานที่หนึ่งๆ เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าสภาพภูมิอากาศ (Climate)

ตัวอย่างในการจำแนกง่ายๆ อย่างหนึ่งคือ สภาพภูมิอากาศคือสิ่งที่เราคาดว่าจะเจอ เช่น กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมประเทศไทยจะมีอากาศร้อนแต่สภาพอากาศคือ ในวันที่ร้อนจัดก็เกิดพายุลมกรรโชกแรงขึ้นอย่างกะทันหัน (NOAA 2005)

สภาพอากาศประเทศไทย 06/08/57

สภาพภูมิอากาศ (Climate)

หากจะอธิบายแบบสั้นๆสภาพภูมิอากาศ (Climate) คือ รูปแบบในระยะยาวของสภาพอากาศ (Weather) ในพื้นที่เฉพาะหนึ่งๆ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งอธิบายว่าสภาพภูมิอากาศ (Climate) คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพอากาศ (Weather) ในภูมิภาคหนึ่งๆในช่วงเวลาหนึ่งๆซึ่งต้องมากกว่า 30 ปี เมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ พวกเขาจะมองไปที่ ค่าเฉลี่ยของน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมหรือการตรวจวัดสภาพอากาศอื่นๆที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานในพื้นที่เฉพาะหนึ่งๆ

ยกตัวอย่างเช่น จากการติดตามข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำและข้อมูลจากดาวเทียม พบว่าในช่วงหน้าร้อน พื้นที่ที่ศึกษามีความแล้งกว่าปกติและถ้าความแห้งแล้งนี้ยังปรากฏอย่างต่อเนื่องในทุกๆหน้าร้อนก็สามารถเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง (NOAA 2005)

แบบจำลองระยะเวลาที่มีอากาศร้อนของพื้นที่ประเทศไทยและพื้นที่ข้างเคียงตลอดช่วงศตวรรษที่ 21 SRES A2

ที่มา: www.nasa.gov/mission_pages/noaa-n/climate/climate_weather.html

Related Posts