• วันศุกร์ , 19 มกราคม 2018
Breaking News

นำต้นหอมมาปลูกใหม่โดยไม่ใช้ดิน : How to regrow green onions without a garden.

green cartoon week 11 detail onions

green cartoon week 11 detail onions

green cartoon week 11 detail onions

green cartoon week 11 detail onions

green cartoon week 11 detail onions

green cartoon week 11 detail onions

1. แม่ตัดบริเวณโคนที่ติดกับรากของต้นหอมออก

Mother cut green shallot stock.

2. นำไปแช่น้ำ วางไว้ข้างหน้าต่างที่มีแสงแดดส่องถึง

Place white tips in water in a sunlit window.

3. ผ่านไป 2-3 วัน ใบสีเขียวจะยาวขึ้น ย้ายไปใส่ในแก้วหรือขวด

After a few days green shoots will begin to appear. Transfer onions to a glass or jar.

4. ผ่านไป 1 อาทิตย์ ใบต้นหอมจะยาว ตัดไปใช้ได้

After a week, use scissors to cut off onion green as needed.

Related Posts