• วันศุกร์ , 19 มกราคม 2018
Breaking News

ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน : Growth sunflower sprouts

green cartoon week 8 detail

green cartoon week 8 detail

green cartoon week 8 detail

green cartoon week 8 detail

green cartoon week 8 detail

green cartoon week 8 detail

green cartoon week 8 detail

green cartoon week 8 detail

 

ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
Growth sunflower  sprouts
วันที่ 1  นำเมล็ดทานตะวันมาล้างน้ำให้สะอาด และแช่น้ำอุ่น 8 ชั่วโมง

Day 1. Clean sunflower seeds and soak with warm water for 8 hours.

 

วันที่ 2  นำเมล็ดที่แช่น้ำมาห่อด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ อีก 24 ชั่วโมง

Day 2. Wrap soaked seeds with damp cloth for another 24 hours.
วันที่ 3  ผสมดินกับขุยมะพร้าว แล้วนำมาใส่กล่องให้สูงประมาณ 1 นิ้ว นำมาเมล็ดที่เริ่มมีรากงอกมาโรยบนดิน รดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นโรยดินบางๆ เพื่อกลบเมล็ด สเปรย์น้ำให้ทั่วแล้วปิดกล่อง

Day 3. Mix soil with coconut coir and put in a box for 1 inch. Spread germinating seeds across the soil and then water them thoroughly. Cover the seeds with soil layer. Spray water and close box.
วันที่ 4-5  เปิดกล่องรดน้ำด้วยสเปรย์วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลังรดน้ำแล้วปิดกล่องไว้เช่นเดิมเพื่อเก็บความชื้น

Day 4-5. Open box and spray water twice a day (morning and evening). Close box to keep moisture.
วันที่ 6-7  เปิดฝากล่องแล้วนำมาวางในที่มีแสงแดดรำไร รดน้ำเช้า-เย็น ด้วยฝักบัว เพราะรากเกาะดินเรียบร้อยแล้ว

Day 6-7. Open box and place in low-light location. Water twice a day with watering pot because roots already buried.
วันที่ 8  ยกต้นอ่อนทานตะวันออกมาจากกล่อง รวบต้นอ่อน แล้วใช้กรรไกรตัด

Day 8. Take them from box and harvest sprout by cutting with scissor.

Related Posts