• วันศุกร์ , 19 มกราคม 2018
Breaking News

ป่าไม้ไทย เหลือเท่าไรแล้ว

ป่าไม้ไทย เหลือเท่าไรแล้ว..ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ของไทยลดลงถึง 3 ล้านไร่ โดยพื้นที่ป่าไม้ของไทยเหลือเพียง 37% เป็นอันดับ 8 ของอาเซียน และอันดับ 81 ของโลก ในขณะที่ญี่ปุ่นมีพื้นที่ป่าไม้ถึง 69% ของพื้นที่ที่เป็นที่ดิน…ที่มา ข้อมูลจาก World Bank

1380060_308911175918394_428635975_n log-g

Related Posts