• วันศุกร์ , 19 มกราคม 2018
Breaking News

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว “กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านคำข่า”

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านคำข่า ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก

บ้านคำข่า1

ถาม : ความเป็นมาของกิจการ

ตอบ : แม่ตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ทำผ้าฝ้ายย้อมครามสีธรรมชาติ มีเสริมด้วยเปลือกไม้ มะม่วง มะเกลือ หมักโคลน เดิมเป็นผ้ามัดหมี่ ต่อมาก็มีผ้ามัดย้อมด้วยค่ะ

บ้านคำข่า2

ถาม : สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตมีอะไรบ้าง

ตอบ : ทุกชิ้นเลยค่ะ

บ้านคำข่า3

ถาม : จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ตอบ : เป็นผ้าฝ้ายเข็นมือค่ะ คือทอเป็นพื้นแล้วมามัดลายย้อม

บ้านคำข่า4

ถาม : เหตุใดจึงเข้าร่วมโครงการตัว G กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตอบ : แม่คิดว่าธรรมชาตินี้มันปลอดสารพิษดี มันไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกอย่างเราทำในหมู่บ้าน วัตถุดิบของแม่จะมีพร้อมทุกอย่าง ไม่ต้องนำเข้า ใช้แต่ของในท้องถิ่นของเราอย่างเดียว

บ้านคำข่า5

ถาม : ผลตอบรับหลังการได้รับรางวัล

ตอบ : จะมีกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผ้าปลอดสาร ไม่เป็นพิษต่อร่างกายเข้ามาซื้อค่ะ

 

ถาม : ความคาดหวังในการใช้ช่องทางเว็บไซต์ thaiecomarket.com ในการประชาสัมพันธ์

ตอบ : อยากให้คนไทยหันมาใช้สินค้าตัว G เป็นหลัก มันไม่เป็นพิษต่อร่างกายของคนเรา อยากให้คนได้ใช้ผ้าปลอดสาร ไม่มีสารเคมี ลดโลกร้อน ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่เรามีอยู่ แม่อยากถ่ายทอดสิ่งที่แม่รู้ หากใครสนใจแม่ก็พร้อมจะถ่ายทอดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

ถาม : ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ

ตอบ : วัตถุดิบไม่เพียงพอค่ะ กลุ่มที่ทำผ้าฝ้ายเข็นมือจะน้อย ส่วนใหญ่จะเอาเส้นใยจากโรงงานมาทำ

 

ถาม : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ thaiecomarket.com

ตอบ : เน้นให้คนหันมารู้จักตัว G ให้มากขึ้น คนไทยเรายังไม่ตื่นตัว แต่คนต่างชาติมาเห็นนี่จะบอกว่าคุณแม่ได้ตัวนี้ถือว่าครอบคลุมทั่วโลกแล้ว คนต่างชาติเขามองเห็นค่ะ

 

ถาม : แนวคิดที่ใช้ในการทำสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ตอบ : แม่คิดว่าธรรมชาติมันดี ช่วยลดโลกร้อน เป็นสีที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย อยากให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัส คนที่ทำก็ปลอดภัย คนที่สวมใส่ก็ปลอดภัย

 

สนใจติดต่อ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านคำข่า

โทร 086-2310518 อีเมล pira2498@gmail.com   ที่อยู่ 20 หมู่ 4 ต.ไร่ อ.พณานิคม จ.สกลนคร 74300 และติดตามพบกับสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน Green Production (สินค้าตัว G) รับรองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ที่ www.thaiecomarket.com เร็วๆนี้

Related Posts