• วันอังคาร , 19 ธันวาคม 2017
Breaking News

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว “กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย”

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

ผ้าฝ้ายเชิงดอย1

ถาม : ความเป็นมาของกิจการ

ตอบ : เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550 เนื่องจากอยากจะสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของพื้นบ้านเอาไว้ เมื่อก่อนที่บ้านเชิงดอย ผู้หญิงจะทอผ้าเป็นทุกครัวเรือนและยึดอาชีพทอผ้าเป็นหลัก พอสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป การทอผ้าก็เริ่มเลือนหายไปเนื่องจากไปทำงานอย่างอื่น เช่นทำสวนลำไย หรือไม่ก็ไปอยู่ในระบบโรงงาน เลยคิดว่าถ้าไม่รีบสืบสานภูมิปัญญาเหล่านี้เอาไว้ ไม่นานก็คงเลือนหายไป เลยร่วมกันกับเพื่อนเพื่อทำการสืบทอดงานนี้ค่ะ

ผ้าฝ้ายเชิงดอย2

ถาม : สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตมีอะไรบ้าง

ตอบ : ทุกตัวค่ะ

ผ้าฝ้ายเชิงดอย3

ถาม : จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ตอบ : ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ เป็นสีที่อยู่ในท้องถิ่นในหมู่บ้านเท่านั้นค่ะ

ผ้าฝ้ายเชิงดอย4

ถาม : เหตุใดจึงเข้าร่วมโครงการตัว G กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตอบ : เพราะว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการทำได้รู้ว่าทุกอย่างที่เราทำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากเราได้ทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราก็จะมีส่วนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วย

ผ้าฝ้ายเชิงดอย5

ถาม : ผลตอบรับหลังการได้รับรางวัล

ตอบ : คนส่วนใหญ่ที่เชียงใหม่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจ แต่ตลาดที่กำลังเข้ามานี้คาดว่าจะมีโอกาสที่ดีค่ะ

 

ถาม : ความคาดหวังในการใช้ช่องทางเว็บไซต์ thaiecomarket.com ในการประชาสัมพันธ์

ตอบ : มีความคาดหวังค่ะ เพราะคนรุ่นใหม่ใช้ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คเยอะมาก คิดว่าน่าจะได้ผลดีอย่างที่ตั้งใจค่ะ

ถาม : ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ

ตอบ : แรงงานที่ขาดแคลน และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่โดนใจผู้บริโภคค่ะ

 

ถาม : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ thaiecomarket.com

ตอบ : อยากให้เว็บไซต์เป็นตัวแทนการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าค่ะ

 

ถาม : แนวคิดที่ใช้ในการทำสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ตอบ : โดยส่วนตัว พี่เป็นนักอนุรักษ์คนหนึ่ง อยากจะทำหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุด คงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่ดี แล้วคนที่ทำงานให้พี่ก็ต้องไม่มีเรื่องของความเสี่ยงต่อสารพิษรวมทั้งผู้บริโภคด้วยค่ะ

 

สนใจติดต่อ กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย

โทร 081-0272688 อีเมล fai_cherngdoi@hotmail.com  ที่อยู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 และติดตามพบกับสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน Green Production (สินค้าตัว G) รับรองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ที่ www.thaiecomarket.com เร็วๆนี้

Related Posts