• วันจันทร์ , 25 กันยายน 2017
Breaking News

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว “ปาริชาติไหมไทย”

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปาริชาติไหมไทย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดี

ปาริชาติ1-edit

ถาม : ความเป็นมาของกิจการ

ตอบ : เริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จากการที่เห็นว่าอยากให้คนในชุมชนมีรายได้ พอเรียนจบมาเลยคิดสร้างอาชีพให้ชุมชน โดยคนในชุมชนมีพื้นฐานเรื่องการทอผ้าอยู่แล้ว เลยคิดที่จะทำผ้ายกดอกขึ้นมา สร้างคนทอขึ้นมา ซึ่งกลุ่มคนที่มาทอผ้าในปาริชาติไหมไทยก็เยอะขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ

ปาริชาติ2

ถาม : สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตมีอะไรบ้าง

ตอบ : ทุกตัวเลยค่ะ เพราะเรามีการย้อมสีเคมีที่ปลอดภัย ได้รับการรับรองโดยตรานกยูงพระราชทาน สินค้าตัว G มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึง GI ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ มาตรฐานเหล่านี้ควบคู่ไปกับคุณภาพของผ้าเรา ที่จะไปสู่สากล เริ่มจากผู้ผลิตก็ต้องปลอดภัยและผู้บริโภคก็จะใส่แบบสบายใจ

ปาริชาติ3

ถาม : จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ตอบ : เป็นหัตถกรรมที่มีลวดลายที่สวยงาม มีทั้งเนื้อไหมและฝ้าย ฝ้ายใส่สบาย ไหมมีความสวยงามมีความเงางาม ลวดลายเป็นเอกลักษณ์

ปาริชาติ4

ถาม : เหตุใดจึงเข้าร่วมโครงการตัว G กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตอบ : ตัวพี่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว เราต้องอยู่กับอาชีพนี้ตลอดเวลา เลยต้องสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะ

ปาริชาติ5

ถาม : ผลตอบรับหลังการได้รับรางวัล

ตอบ : เราจะได้พูดถึงคุณสมบัติของสินค้า ซึ่งทุกวันนี้คนก็ตื่นตัวเรื่องของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมันมาแบบไม่รู้ตัวเลยทั้งในด้านของการบริโภคอุปโภคต่าง ๆ

 

ถาม : ความคาดหวังในการใช้ช่องทางเว็บไซต์ thaiecomarket.com ในการประชาสัมพันธ์

ตอบ : จะได้แพร่หลาย สินค้าจะได้หลากหลายในเรื่องของตลาด มีความกว้างขวางขึ้น คนรู้จักเยอะขึ้น

ถาม : ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ

ตอบ : ฤดูกาลที่คนทอจะมาทอค่ะ เขาจะมาตอนที่ว่างจากการเก็บเกี่ยวหรือเพาะปลูกค่ะ แต่ถ้าเป็นช่วงเพาะปลูกคนทอลดลง ผ้าเราก็จะมีน้อยค่ะ

 

ถาม : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ thaiecomarket.com

ตอบ : ยังไม่มีค่ะ

 

ถาม : แนวคิดที่ใช้ในการทำสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ตอบ : สีต้องปลอดภัย ใช้สีเคมีที่ไม่มีโลหะหนักได้รับมาตรฐานและมีใบรับรอง ใช้ไหมของจุลไหมไทย ซึ่งมีมาตรฐานรับรองมีระบบออร์แกนิคต่าง ๆ มีทั้งเส้นไหมออร์แกนิค เส้นไหมนาโน ซึ่งเราก็จะก้าวไปเรื่อย ๆ ให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบันที่ทุกวันนี้มันตรงข้ามกัน สิ่งที่มีพิษมากขึ้น แต่เราจะย้อนความปลอดภัยไปยังยุคปู่ย่าตายาย

 

สนใจติดต่อ ปาริชาติไหมไทย

โทร 084-7593689 อีเมล parichartthaisilkk@gmail.com  ที่อยู่ 69 หมู่ 8  ถ.ลี้-เสริมงาม ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน และติดตามพบกับสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน Green Production (สินค้าตัว G) รับรองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ที่ www.thaiecomarket.com เร็วๆนี้

Related Posts