• วันจันทร์ , 25 กันยายน 2017
Breaking News

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว “ห้างหุ้นส่วนสามัญก๋ำปอ”

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้างหุ้นส่วนสามัญก๋ำปอ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

ก๋ำปอ1

ถาม : ความเป็นมาของกิจการ

ตอบ : เริ่มจากการที่เราสนับสนุนคนในชุมชนเรื่องสิ่งทอ เราอยากผลิตสินค้าเกี่ยวกับผ้าฝ้าย ซึ่งคนเชียงใหม่มีพื้นฐานทางสิ่งทออยู่แล้ว เลยหยิบผ้าฝ้ายผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเป็นเสื้อผ้าสตรีครับ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

ก๋ำปอ2

ถาม : สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตมีอะไรบ้าง

ตอบ : ผ้าฝ้ายนี่แหละครับ แทบทุกตัวครับ

ก๋ำปอ3

ถาม : จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ตอบ : ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้าที่ปลอดสารเอโซ (AZO) เป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งจะใส่เวลาที่ย้อมผ้าเพื่อให้ผ้ามีการฟิกซ์สี

ก๋ำปอ4

ถาม : เหตุใดจึงเข้าร่วมโครงการตัว G กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตอบ : เราอยากจะยกระดับตัวสินค้าของเราให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อผู้สวมใส่ อยากมีมาตรฐานในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการยอมรับในกลุ่ม Eco Product

ก๋ำปอ5

ถาม : ผลตอบรับหลังการได้รับรางวัล

ตอบ :  มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นครับ

 

ถาม : ความคาดหวังในการใช้ช่องทางเว็บไซต์ thaiecomarket.com ในการประชาสัมพันธ์

ตอบ : คิดว่าสินค้าของเราน่าจะเกิดการรับรู้มากขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มทั่วไป ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน

ถาม : ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ

ตอบ : มีครับ เนื่องจากช่องทางการสื่อสารน้อย การรับรู้ของลูกค้ายังน้อย เป็นปัญหาอยู่บ้าง แต่เราก็คิดว่าในส่วนของภาครัฐจะมีการสนับสนุนในส่วนของการตลาดมากขึ้นครับ

 

ถาม : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ thaiecomarket.com

ตอบ : อยากให้มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่องครับ

 

ถาม : แนวคิดที่ใช้ในการทำสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ตอบ : สุขภาพครับ อยากให้คนที่มาซื้อสินค้าของเรามีสุขภาพดีครับ

 

สนใจติดต่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญก๋ำปอ

โทร 091-4159614 อีเมล kumporeco@gmail.com  ที่อยู่ 153 หมู่ 4 ซ. สัตว์แพทย์ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 และติดตามพบกับสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน Green Production (สินค้าตัว G) รับรองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ที่ www.thaiecomarket.com เร็วๆนี้

Related Posts