• วันจันทร์ , 25 กันยายน 2017
Breaking News

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว “ชุมชน กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม หมู่7 (hattra)”

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม หมู่7 (hattra) ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

บ้านนางาม1

ถาม : ความเป็นมาของกิจการ

ตอบ : เริ่มปี พ.ศ. 2545 เราตั้งกลุ่มที่ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผลิตสินค้าจำพวกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่มและของใช้ตกแต่งภายในบ้านครับ ของเราเป็น OTOP 5 ดาว และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับ ในเรื่องการทอผ้าและย้อมสีธรรมชาติ เป็นแหล่งที่ 7 ของประเทศไทย

บ้านนางาม2

ถาม : สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตมีอะไรบ้าง

ตอบ : แทบจะทุกอย่างครับ เพราะว่าเราใช้สีที่เป็นสีธรรมชาติไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ

บ้านนางาม3

ถาม : จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ตอบ : การนำผ้าไทยมาออกแบบให้ดูทันสมัย ใส่ได้ในชีวิตจริงครับ

บ้านนางาม4

ถาม : เหตุใดจึงเข้าร่วมโครงการตัว G กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตอบ : เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และลักษณะการดำเนินชีวิตในหมู่บ้านของเราครับ ชาวบ้านทำงานไม่ใช้สารเคมีอยู่แล้ว มันก็เลยเป็นเรื่องง่ายที่เราได้ทำงานกับธรรมชาติ ก็เลยเป็นอะไรที่เราอยากส่งเสริมให้มันไปด้วยกันครับ

บ้านนางาม5

ถาม : ผลตอบรับหลังการได้รับรางวัล

ตอบ :  ดีครับ คนให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีอันตรายกับร่างกายเขาก็อยากจะซื้อสินค้าเรามากขึ้น

 

ถาม : ความคาดหวังในการใช้ช่องทางเว็บไซต์ thaiecomarket.com ในการประชาสัมพันธ์

ตอบ : อยากประชาสัมพันธ์สินค้า ไม่ใช่แค่ในเมืองไทย แต่ไปถึงต่างประเทศให้เขาเห็นสินค้าของเรา และเราจะได้เพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้นครับ

ถาม : ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ

ตอบ : แรงงานครับ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทำครับ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

 

ถาม : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ thaiecomarket.com

ตอบ : ยังไม่มีครับ

 

ถาม : แนวคิดที่ใช้ในการทำสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ตอบ : พยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบทำให้ธรรมชาติเกิดความเสียหาย ให้พึ่งพาอาศัยกันไปได้นาน ๆ ครับ

 

สนใจติดต่อ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม หมู่7 (hattra)

โทร 089-7103980 อีเมล thaicottonsilk@hotmail.com  เว็บไซต์ www.hattra.com ที่อยู่ 305 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 และติดตามพบกับสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน Green Production (สินค้าตัว G) รับรองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ที่ www.thaiecomarket.com เร็วๆนี้

Related Posts