• วันอังคาร , 19 ธันวาคม 2017
Breaking News

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว “กลุ่มทอผ้าฝ้ายเปลือกไม้บ้านต่อเรือ”

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าฝ้ายเปลือกไม้บ้านต่อเรือ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

ฝ้ายเปลือกไม้1

ถาม : ความเป็นมาของกิจการ

ตอบ : กลุ่มตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 สมาชิกแรกเริ่มมี 7 คน ปัจจุบันนี้มี 250 คนรวมสมาชิกเครือข่าย ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตอนนี้ก็ทำเรื่อง zero waste อยู่ค่ะ ศูนย์ของเราได้รับฉลากเขียวเป็นที่แรกและที่เดียวของ OTOP และได้ตัว G ทองมา 3 ครั้งแล้วค่ะ

ฝ้ายเปลือกไม้2

ถาม : สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตมีอะไรบ้าง

ตอบ : ทุกตัวค่ะ จะไม่มีสีเคมีเลยค่ะ

ฝ้ายเปลือกไม้3

ถาม : จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ตอบ : ย้อมสีธรรมชาติ งานเย็บปักมือของชนเผ่า เอาความเป็นชาติพันธุ์ของคนแม่แจ่มมาลงบนเสื้อ 1 ผืนไม่ว่าจะเป็นงานเย็บมือ งานปัก งานจก เป็นหัตถศิลป์ของชนเผ่าเลย ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชนเผ่า โดยเราพยายามเลือกเอางานของเขามาใส่ลงบนเสื้อผ้าค่ะ

ฝ้ายเปลือกไม้4

ถาม : เหตุใดจึงเข้าร่วมโครงการตัว G กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตอบ : เรื่องของสิ่งแวดล้อมเราได้ทำอยู่แล้ว เลยอยากให้เขารู้ว่าเราทำค่ะ

ฝ้ายเปลือกไม้5

ถาม : ผลตอบรับหลังการได้รับรางวัล

ตอบ :  ลูกค้ามีความเชื่อถือมากขึ้น เราค้าขายและได้ดูแลสังคมไปด้วย เพราะเราไม่ได้สร้างมลภาวะกลับไปสู่สังคมค่ะ

 

ถาม : ความคาดหวังในการใช้ช่องทางเว็บไซต์ thaiecomarket.com ในการประชาสัมพันธ์

ตอบ : พี่อยากให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ประกอบการค่ะ นอกเหนือจากตลาดทั่วไปที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะได้ติดต่อกับลูกค้าที่รักในสิ่งแวดล้อมโดยตรงค่ะ

 

ถาม : ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ

ตอบ : ขาดแคลนแรงงาน และมีการลอกผลงานกันเยอะค่ะ

 

ถาม : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ thaiecomarket.com

ตอบ : ไม่มีค่ะ

 

ถาม : แนวคิดที่ใช้ในการทำสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ตอบ : เราเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมไปถึงลูกค้าด้วยค่ะ

 

สนใจติดต่อ กลุ่มทอผ้าฝ้ายเปลือกไม้บ้านต่อเรือ

โทร 053-828288 อีเมล faiplueakmai@hotmail.com  ที่อยู่ 136 หมู่ 2 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 และติดตามพบกับสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน Green Production (สินค้าตัว G) รับรองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ที่ www.thaiecomarket.com เร็วๆนี้

Related Posts