• วันอังคาร , 19 ธันวาคม 2017
Breaking News

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว “กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง”

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

บ้านหัวเมือง1

ถาม : ความเป็นมาของกิจการ

ตอบ : เห็นคุณแม่ทำมาตั้งแต่เด็ก และคนในชุมชนมีภูมิปัญญาด้านการทอผ้ามัดหมี่ ทอผ้าพื้นเมือง ทอไว้ใส่เอง ให้คนในครอบครัว เป็นของฝากของขวัญ แม่เห็นภูมิปัญญาตรงนี้ว่ามันมีหลากหลาย มีทั้งย้อมผ้าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ ย้อมสีเคมี ก็เลยสืบทอดต่อมาจากคุณแม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 พอสืบทอดมาก็มองเห็นตลาดในการส่งเสริมของหน่วยงานรัฐ สามารถสร้างรายได้ เลยเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อจะได้ทอผ้าแล้วเอามารวมกันไปขาย เพื่อให้มีรายได้เสริมในครอบครัว

บ้านหัวเมือง2

ถาม : สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตมีอะไรบ้าง

ตอบ : มีผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าฝ้ายจะเป็นแบบย้อมสีธรรมชาติทั้งหมด รวมถึงผ้าขาวม้าด้วยค่ะ

บ้านหัวเมือง3

ถาม : จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ตอบ : หนึ่งเลยคือได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสองคือลายต่าง ๆ บอกที่มาได้ รวมถึงสีสัน มีทั้งแบบเอิร์ธโทน สีนำสมัย สีสวยงามค่ะ

บ้านหัวเมือง4

ถาม : เหตุใดจึงเข้าร่วมโครงการตัว G กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตอบ : เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเองที่บริหารจัดการเรื่องการย้อมสี ว่ามันไม่มีพิษ ทำให้เราปลอดภัยมีสุขภาพที่ดี

บ้านหัวเมือง5

ถาม : ผลตอบรับหลังการได้รับรางวัล

ตอบ :  ลูกค้าเพิ่มค่ะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ

 

ถาม : ความคาดหวังในการใช้ช่องทางเว็บไซต์ thaiecomarket.com ในการประชาสัมพันธ์

ตอบ : อยากทะลุเป้าในการจำหน่ายสินค้าแต่ละปีค่ะ ตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งล้านสองแสนถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะ

 

ถาม : ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ

ตอบ : มีบ้างค่ะ ในเรื่องการบริหารจัดการ คนก็จะแตกต่างกัน การผลิตก็แตกต่างกัน ความสามารถก็แตกต่างกัน ทีนี้การควบคุมคนในการผลิต ต้นทุนจะสูง ค่าแรงสูง เลยต้องจำหน่ายราคาสูงเพื่อที่จะอยู่ได้ เราต้องดูทั้งค่าแรงและวัตถุดิบ ต้องให้อยู่ได้ทั้งคนทำและคนจำหน่ายค่ะ

 

ถาม : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ thaiecomarket.com

ตอบ : อยากขอบคุณทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะ ที่ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของเรา ที่เราไม่ถนัดในเรื่องนี้ แต่หน่วยงานยื่นมือเข้ามาช่วย ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เผยแพร่ออกไปสู่สายตาประชาชน

 

ถาม : แนวคิดที่ใช้ในการทำสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ตอบ : เริ่มมานานแล้ว แต่ทำน้อยในตอนเริ่มต้น จริง ๆ ประโยชน์จากต้นไม้อยู่ใกล้เรา แต่เราไม่รู้ว่าต้นไหนให้สีอะไร พอเจ้าหน้าที่มาส่งเสริมเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ ถึงได้รู้ว่าประโยชน์จากใกล้ตัวมีอยู่ โดยไม่เสียเงิน แค่ใช้ให้เป็น ทำให้ลดต้นทุน และสีธรรมชาตินี้สามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ไม่เหมือนสีเคมีที่จะยากต่อการพิจารณา

 

สนใจติดต่อ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง

โทร 087-2426287 ที่อยู่ 22 หมู่ 8 ซ.บ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 และติดตามพบกับสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน Green Production (สินค้าตัว G) รับรองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ที่ www.thaiecomarket.com เร็วๆนี้

Related Posts