• วันจันทร์ , 25 กันยายน 2017
Breaking News

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว “กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย”

ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก

ตำบลสวาย1

ถาม : ความเป็นมาของกิจการ

ตอบ : เราเริ่มทำมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 มีสมาชิก 59 คน ทำ มผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ใหม่ปี พ.ศ. 2557 และคัดสรรดาว OTOP ใหม่ปีนี้ค่ะ

ตำบลสวาย2

ถาม : สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตมีอะไรบ้าง

ตอบ : สินค้าของเรามีสองส่วนค่ะ แบบย้อมสีธรรมชาติและย้อมเคมีที่ปลอดภัยค่ะ

ตำบลสวาย3

ถาม : จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ตอบ : ผ้าไหมมัดหมี่ทอยกลายลูกแก้วค่ะ

ตำบลสวาย4

ถาม : เหตุใดจึงเข้าร่วมโครงการตัว G กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตอบ : มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขาไปตรวจดูที่กลุ่มทำค่ะ เราใช้ฟืนและย้อมสีธรรมชาติจากเคลย (แก่นไม้ขนุน) ครั่ง ประดู่ และลงโคลนค่ะ เขาไปหลายรอบจนให้ผ่านได้ตัว G

ตำบลสวาย5

ถาม : ผลตอบรับหลังการได้รับรางวัล

ตอบ :  ขายได้เรื่อย ๆ ค่ะ มีออกงานตลาดเขียวที่สุรินทร์ในวันเสาร์ และตลาดกรีนมอลล์เป็นตลาดเกษตรที่ราชมงคล เราขายทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ

 

ถาม : ความคาดหวังในการใช้ช่องทางเว็บไซต์ thaiecomarket.com ในการประชาสัมพันธ์

ตอบ : สินค้าเรามีคุณภาพ ถ้าเอาไปลงเว็บไซต์ ขายได้เรื่อย ๆ ก็ดีจะได้ช่วยคนในชุมชน ในกลุ่มจะได้มีเงินทุนหมุนเวียน สมาชิกในกลุ่มยังมีลูกเรียนอยู่ เราเป็นตัวแทนกลุ่มต้องการตลาด อยากขายได้เยอะ ๆ เขาจะได้มีรายได้เสริมจากการทำนา จะได้ส่งลูกเรียนค่ะ

ถาม : ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ

ตอบ : การตลาดค่ะ อยากมีตลาดที่ขายได้เรื่อย ๆ ค่ะ

 

ถาม : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ thaiecomarket.com

ตอบ : ไม่มีค่ะ

 

ถาม : แนวคิดที่ใช้ในการทำสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ตอบ : เราทำสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีเจอปน ให้ผู้บริโภคไม่เกิดความกังวล ใส่แล้วมีความสุขสบาย ไม่ระคายเคือง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม คือเราอยู่ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมค่ะ

 

สนใจติดต่อ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย

โทร 084-7658218 อีเมล one2118@hotmail.com ที่อยู่ 62 หมู่ 3 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 และติดตามพบกับสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน Green Production (สินค้าตัว G) รับรองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ที่ www.thaiecomarket.com เร็วๆนี้

Related Posts