• วันศุกร์ , 19 มกราคม 2018
Breaking News

เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องประหยัดไฟเบอร์ 5 : Choose electric appliances that have power saving label number 5.

green cartoon week 15 edit font detail energy saving label 5

green cartoon week 15 edit font detail energy saving label 5

green cartoon week 15 edit font detail energy saving label 5

green cartoon week 15 edit font detail energy saving label 5

green cartoon week 15 edit font detail energy saving label 5พ่อจักรพาแม่ออมและเด็ก ๆ ไปเลือกซื้อแอร์เพราะจะถึงฤดูร้อนแล้ว

Dad takes mom and kids to buy air conditioner because summer is coming.

ทั้งน้อยหน่าและแตงโมต่างก็เลือกแอร์แบบที่ตัวเองชอบ

Noinar and Tangmo choose the air conditioner that they like.

พ่อเสริมว่า “นอกจากจะเลือกซื้อจากแบบที่ชอบ และราคาที่ประหยัดแล้ว เรายังต้องเลือกเครื่องที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 อีกด้วย ยิ่งถ้ามีฉลากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อีกก็ยิ่งดีนะลูก

Dad says “In addition to your favorite type and cheap price, we should choose one that has power saving label number 5 and it is better to have other environmental labels.”

Related Posts