• วันอังคาร , 19 ธันวาคม 2017
Breaking News

แนะนำโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

โรงแรมที่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และสามารถเดินไปได้หลายสถานที่ โดยไม่ต้องพึ่งพายานพาหนะเลย ช่วยลดปริมาณคาร์บอนในการเดินทาง เป็น Green Hotel อย่างแท้จริง เห็นจะเป็นโรงแรมอื่นไม่ได้นอกจากโรงแรมนี้ “เมอร์เคียว เชียงใหม่”

เมอเคียว1

จากการค้นหาข้อมูลโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ในฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยกดที่ค้นหาละเอียด >> เลือกจังหวัดเชียงใหม่ >> เลือกประเภทสถานที่เป็น โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก จะพบข้อมูลโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ได้รับรางวัลมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (G) ระดับทองแดง ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทโรงแรม ปี 2557 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางผู้ให้บริการจองโรงแรมชื่อดัง Traveloka.com ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมกับทางเว็บไซต์อีกว่า โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับต้นๆ ในเชียงใหม่

โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 183 ถ. ช้างเผือก ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

แผนที่นำทาง : https://www.google.co.th/maps/place/Hotel+Mercure+Chiang+Mai/@18.8011386,98.9844657,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x7c79fc5038bf852c

เมอเคียว4

คุณทัศนี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บอกว่าทางโรงแรมเปิดมาแล้ว 20 ปี มีทั้งหมด 159 ห้อง เป็นสาขาการบริหารจากประเทศฝรั่งเศส ใช้ชื่อว่า Accor Hotels มีประมาณ 3,500 โรงแรม ซึ่งโรงแรมเมอร์เคียวเป็นแบรนด์หนึ่งในนั้น

1797_ho_00_p_1024x768

ในเรื่องของการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น ทางโรงแรมมีการกำหนดนโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม planet 21 ของเครือ accor และมีเป้าหมายที่จะเป็น Environmental best practice (คลิกเข้าไปดูนโยบาย planet 21 ที่นี่)

1797_ho_02_p_1024x768

ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมโครงการ Green Hotel ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1797_ba_00_p_1024x768

รณรงค์ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้อง และจัดกิจกรรมการปลูกป่าที่บ้านห้วยผา ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการในการใช้ผ้าปู ผ้าเช็ดตัวซ้ำ กรณีที่มีการพักมากกว่า 1 คืน เพื่อการประหยัดน้ำ

เมอเคียว2

บริการน้ำดื่มด้วยขวดแก้ว แทนขวดพลาสติกในห้องพัก

1797_ro_02_p_1024x768

1797_ro_03_p_1024x768

มีการคัดเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์ประเภท ข้าว อาหารสด อาหารแห้ง ผัก และผลไม้ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด

1797_ba_01_p_1024x768

1797_rs_01_p_1024x768

1797_rs_02_p_1024x768

มีการจัดบริการน้ำดื่มในขวดแก้วหรือเหยือกพร้อมแก้วเปล่า ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม แทนการเติมน้ำในแก้วเตรียมไว้

1797_sm_00_p_1024x768

ตกแต่งสถานที่โดยใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชํา แทนการใช้ดอกไม้สดเพื่อลดปริมาณขยะ

1797_sm_01_p_1024x768

เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เป็นวัสดุที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น ใบตอง กระดาษหรือพลาสติกที่สังเคราะห์จากพืชธรรมชาติ

1797_sm_03_p_1024x768

จัดให้มีภาชนะแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์หรือกําจัด มีการใช้กระดาษซ้ำภายในสำนักงาน หรือแต่ละแผนก

1797_sl_00_p_1024x768

มีการเลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำ หรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนผู้ผลิตได้เพื่อลดปริมาณขยะ

มีการมอบหรือบริจาคสิ่งของที่เลิกใช้งานแล้วของโรงแรมให้แก่พนักงานหรือองค์กรสาธารณะในท้องถิ่นเพื่อใช้ซ้ำ

เมอเคียว3

นอกจากนี้ ทางโรงแรมยังสนับสนุนให้ลูกค้าได้เดินเพื่อสุขภาพ และลดการใช้พลังงาน โดยมีแผนที่การเดินทางระยะใกล้เพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด หรือสนามกีฬา แผนที่นี้มีทั้งในห้องพัก และด้านหน้าของโรงแรมอีกด้วย

เมอเคียว5

ท่านที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการห่วงใยสิ่งแวดล้อม อย่าลืมที่จะมาพักที่นี่นะคะ

เว็บไซต์ : โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

เฟสบุ๊คแฟนเพจ : Mercure Chiang Mai

จองโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
http://www.traveloka.com/th-th/hotel/thailand/mercure-chiang-mai-1000000179860

Related Posts