• วันศุกร์ , 19 มกราคม 2018
Breaking News

แยกขยะในบ้านกันเถอะ : Waste sorting in house

green cartoon week 12 detail waste sorting

green cartoon week 12 detail waste sorting

green cartoon week 12 detail waste sorting

green cartoon week 12 detail waste sorting

green cartoon week 12 detail waste sorting

green cartoon week 12 detail waste sorting

green cartoon week 12 detail waste sorting

green cartoon week 12 detail waste sorting

 

แม่ : เด็ก ๆ วันนี้เราจะมาแยกขยะกันนะจ๊ะ

Today, we are going to sort our waste.

ลูก : เราจะช่วยลดปริมาณขยะใช่ไหมคะ ?

Will we help to reduce garbage?  Right ?

แม่ : ใช่แล้วจ๊ะ ช่วยแม่แยกตามนี้นะ

Yes. Help me sort like this.

(1) ถังขยะสีเขียว เป็น ขยะย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาทำหมักปุ๋ยได้ เช่น ใบไม้ เศษผักผลไม้ เศษอาหาร

Green bin is for biodegradable waste that can be used to make compost, such as leaf, vegetable scraps, and discarded food.

(2) ถังขยะสีเหลือง เป็น ขยะรีไซเคิล คือ วัสดุเหลือใช้ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง

Yellow bin is for recycling such as glass, paper and cans.

(3) ถังขยะสีน้ำเงิน เป็น ขยะทั่วไป คือขยะที่มีลักษณะย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และถุงพลาสติก

Blue bin is for general waste that hard to degrade and not worth for recycling such as plastic wrap candy, instant noodle’s packet and plastic bag.

(4) ถังขยะสีแดง เป็น ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบของวัตถุระเบิดได้ ไวไฟ มีพิษ หรือทำให้เกิดโรค

Red bin is for hazardous waste that contain component of explosives, flammable, toxic or pathogenic.

 

Related Posts