• วันอังคาร , 19 ธันวาคม 2017
Breaking News

ไปเที่ยวชิวๆ กับมรดกโลกในแถบประเทศอาเซียนกัน ตอนที่1

เขียนและเรียบเรียงโดย : นายนัท

nutpermpoon@gmail.com

 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แอดมินได้ไปทำธุระที่จังหวัดอุดรธานี เสร็จธุระแล้วได้ไปแวะเที่ยวพื้นที่มรดกโลกที่บ้านเชียง ส่วนตัวก็แอบคิดในใจคนเดียว(จริงๆไม่ต้องแอบก็ได้) ว่าในเมืองไทยมีมรดกโลกที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกี่แห่งและเป็นที่ไหนบ้าง เผื่อจะได้ไปเปิดหูเปิดตา ซึมซับความรู้สึกหวงแหนและความรู้สึกที่อยากจะเก็บรักษาเพื่อให้ลูกหลานของเราได้สืบทอดกันต่อไป

นอกจากอยากที่จะไปเที่ยวมรดกโลกในเมืองไทยแล้ว ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนั้นยังมีมรดกโลกอีกหลายแห่ง ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งองค์กรยูเนสโกได้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆคือ มรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ เอาเป็นว่ามาขนาดนี้แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะจับเป้ใบเก่ง ผูกรองเท้าให้แน่น แล้วไปเที่ยวชิวๆชมมรดกโลกในอาเซียนกัน

เริ่มจากประเทศที่ไปง่ายที่สุดและไม่มีปัญหาเรื่องภาษาอย่างประเทศลาว โดยมีมรดกโลกทางวัฒนธรรม2แห่ง คือ เมืองหลวงพระบาง และปราสาทวัดพูแขวงจำปาสัก โดยเมืองหลวงพระบางมีจุดเด่นทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ส่วนปราสาทวัดพูเป็นปราสาทหินที่ได้อิทธิพลมาจากอาณาจักรเขมร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน

laos map

ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจและเสียดายกับภัยแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยโบราณสถานในเมืองพุกามที่กำลังจะยื่นขอเป็นมรดกโลกได้รับความเสียหาย นอกจากนั้นในปัจจุบันประเทศเมียนมาร์ มีมรดกโลกเพียงแห่งเดียวคือ นครโบราณแห่งพยู(หรือปยู) ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนแห้งของลุ่มน้ำอิรวดี เมืองเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอาณาจักรปยู ที่เคยรุ่งเรืองนานกว่า 1,000 ปีระหว่างยุค 200 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 900

myanmar map-2

ประเทศเวียตนามมีมรดกโลกอยู่ 5 แห่ง โดยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 4 แห่งและ มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 1 เริ่มจากอ่าวฮาลอง(หรือฮะล็อง) ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ย แห่งที่ 2 คือหมู่โบราณสถานเมืองเว้ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์เหงียนเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 17 – 19   แห่งที่ 3 คือเมืองเก่าฮอยอัน ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

vietnam map

ปราสาทหมีเซิน (Mỹ Sơn) ตอนแรกแอดมินก็งงว่า เกี่ยวอะไรกับลูกชายของฉัน – My son (ฮา)  เป็นโบราณสถานในจังหวัดกว๋างนาม ภาคกลางของประเทศ สร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 แห่งต่อไปคือ ป้อมปราการหลวงทังล็อง (Hoàng thành Thăng Long) เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 โดยราชวงศ์ลี้ แสดงอิสรภาพที่มีต่อชาวจีนของชาวไดเวียด พระราชวังนี้เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและการศาสนามากว่า 13 ศตวรรษต่อเนื่องโดยตลอด

vietnam map-2ความยิ่งใหญ่ของปราสาทศิลปะขอมอย่าง นครวัด ที่คนไทยรู้จักกันดี ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมามากกว่า20ปี และอีกแห่งหนึ่งก็คือปราสาทเขาพระวิหารที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาไม่ถึง10ปี โดยมีความพิเศษที่หลายคนไม่รู้ก็คือ ตัวปราสาทเขาพระวิหารนั้นสร้างตามแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งปกติปราสาทอื่นๆจะสร้างตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกตามคติความเชื่อ

cambodia

มาถึงพี่ใหญ่อย่างประเทศอินโดนีเซีย ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีมรดกโลกมากที่สุดถึง 8 แห่ง เริ่มจาก 1 มหาสถูปบุโรพุทโธ เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2 เป็นอุทยานแห่งชาติโคโมโด ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีเจ้ามังกรโคโมโดเป็นจุดเด่น 3 เทวสถานอีกที่หนึ่งคือ วัดปรัมานัน เทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย 4 อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลน อันเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก

indonesia-1

1 แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซางีรัน บนเกาะชวาเป็นแหล่งอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ 2 อุทยานแห่งชาติโลเรินตส์ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีสภาพแวดล้อมหลากหลายมากที่สุดในโลก 3 ป่าฝนบนเกาะสุมาตรา ถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่อยู่ในภาวะอันตรายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากไฟป่าทุกปี ปิดท้ายกันด้วย 4 มรดกโลกทางวัฒนธรรมบนเกาะบาหลี ที่นักท่องเที่ยวทั่วไปรู้จักกันดี

indonesia-2หมดไปแล้วนะครับสำหรับมรดกโลกในแถบประเทศอาเซียนกันตอนที่1 เรายังมีอีกนับสิบแห่งในสี่ประเทศที่เหลือ แน่นอนว่าต้องรวมถึงเมืองไทยของเราด้วย เอาเป็นว่าอดใจรอคราวหน้า เราจะมาเล่าให้ฟังกันต่อว่ามีที่ไหนอีกบ้าง รอติดตามชมครับ

 

ที่มา : http://whc.unesco.org/en/list

ลาว

 1. http://whc.unesco.org/en/list/479
 2. http://whc.unesco.org/en/list/481

พม่า

 1. http://whc.unesco.org/en/list/1444

เวียตนาม

 1. http://whc.unesco.org/en/list/672
 2. http://whc.unesco.org/en/list/678
 3. http://whc.unesco.org/en/list/948
 4. http://whc.unesco.org/en/list/949
 5. http://whc.unesco.org/en/list/1328

กัมพูชา

 1. http://whc.unesco.org/en/list/668
 2. http://whc.unesco.org/en/list/1224

อินโดนีเซีย

 1. http://whc.unesco.org/en/list/592
 2. http://whc.unesco.org/en/list/609
 3. http://whc.unesco.org/en/list/642
 4. http://whc.unesco.org/en/list/608
 5. http://whc.unesco.org/en/list/593
 6. http://whc.unesco.org/en/list/955
 7. http://whc.unesco.org/en/list/1167
 8. http://whc.unesco.org/en/list/1194

Related Posts